Nagradna igra “Izbrana kakovost – Slovenija”

Nagradna igra Tedna restavracij (jesen 2023)

Naša super hrana za goste Tedna restavracij

Teden restavracij v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s posebno nagradno igro “Izbrana kakovost – Slovenija” nagrajujemo dobrojedce in dobrojedke, med katere bomo razdelili ekskluzivni obisk restavracije JB za 2 osebi in kar 10 predpasnikov »izbrana
kakovost – Slovenija«.

Tiskovna konferenca TR2023j
Ana Le Marechal Kolar
Direktorica Direktorata za hrano in ribištvo

”V okviru Tedna restavracij se želimo približati gostom kot končnim potrošnikom in tako povečati prepoznavnost in zaupanje v znak »izbrana kakovost«. Potrošniki ima pravico vedeti poreklo sestavim, ki so uporabljene v jedeh. Po drugi strani pa želimo potrošniku olajšati izbiro, saj mu visoka kakovost in jasno izpostavljeno poreklo surovin omogočata bolj zavestno odločanje.”

Kako sodelovati?

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obisk v eni od sodelujočih restavracij jesenskega Tedna restavracij 2023 opravili s pomočjo rezervacijskega obrazca na spletni strani vivi.si. Po končanem Tednu restavracij bodo vsi sodelujoči_e prejeli_e povabilo k oddaji ocene njihovega obiska, naključni žreb nagrajencev pa se bo izmed vseh oddanih ocen izbral 11 prejemnikov nagrad.

Kaj lahko osvojite?

1 x Glavna nagrada

Ekskluzivni obisk restavracije JB za 2 osebi

 

Chef’s Table* kulinarično razvajanje z 10–hodnim menijem in spremljavo pijači v vrhunski restavraciji JB.

JB družina, foto Suzan Gabrijan

10 x Priložnostna nagrada

Predpasnik »izbrana kakovost – Slovenija«

 

Ekskluzivni predpasnik, s katerim so v tokratnem Tednu restavracij kuhali tudi naši priznani chefi.

Galerija okusov TR2023j foto Lea Remic Valenti 66 resized

Želimo vam dober tek in veliko sreče!

Izbrana kakovost - Slovenija za goste Tedna restavracij

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

Podjetje VIVI d.o.o. osebne podatke (ime in priimek ter elektronski naslov) zbira z namenom izvedbe nagradne igre in uporabe v trženjske in promocijske namene. Posameznik lahko prekliče svojo privolitev na elektronskem naslovu info@vivi.si. Svojo privolitev k sodelovanju za opredeljen namen sodelujoči izrazijo s privoljenjem ob oddaji ocene obiska za jesenski Teden restavracij 2023.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “Izbrana kakovost Slovenija” (v nadaljevanju “nagradna igra”) je podjetje VIVI d.o.o., Vesnaverjeva ulica 6, 2000 Maribor, ID za DDV SI53555791 (v nadaljevanju “organizator”).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Teden restavracij in “Izbrana kakovost – Slovenija”, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 23. oktobra (00:00) do 31. oktobra 2023 (23:59), po slovenskem času.

4. Sodelovanje v nagradni igri

Posameznik, ki želi sodelovati v nagradni igri in se strinja z namenom ter obsegom zbiranja osebnih podatkov, z zapolnitvijo okenca v rezervacijskem obrazcu na spletni strani vivi.si označi strinjanje s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Na tak način je izraženo strinjanje z namenom in obsegom obdelave osebnih podatkov ter omogočeno sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let (osebe morajo biti polnoletne že na dan pričetka nagradne igre). V nagradni igri ni dovoljeno sodelovanje osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, oz. z njim poslovno sodelujejo, ter ožjim družinskim članom zaposlenih (zakonec, zunajzakonski partner, partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci, posvojenci, starši in posvojitelji). Navedeni bodo s strani organizatorja izključeni iz nagradne igre.

5. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli tekom nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov info@vivi.si. V tem primeru je sodelujoči izključen iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov po koncu jesenskega Tedna restavracij.

6. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili zapolni okence v ocenjevalnem obrazcu na spletni strani vivi.si.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je nagrajen samo enkrat.

7. Izbor nagrajencev

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, naključno izžrebala enajst (11) nagrajencev/-nk. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb opravila v prostorih organizatorja, in sicer 3. novembra 2023. Nagrajenci/-nke poimensko ne bodo javno objavljeni. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih/-kah bo podpisan s strani vseh članov komisije in izdan v enem izvodu. Na sedežu organizatorja se bo hranil eno leto od zapisa.

8. Nagrade

Prejemnik glavne nagrade bo prejel brezplačni ekskluzivni obisk restavracije JB za 2 osebi, prejemniki spremljevalnih nagrad pa po en predpasnik »izbrana kakovost – Slovenija«.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe.

9. Obveščanje o nagrajencih

Nagrajenci bodo po zaključku žreba o izboru obveščeni med 6. in 10. novembrom 2023.

10. Prevzem nagrad

Organizator bo nagrajence o prevzemu nagrade obvestil preko poslanega elektronskega sporočila na naslov, ki so ga nagrajenci navedli v obrazec za rezervacijo.

Vsi dobitniki so po prejemu elektronske pošte z obvestilom o rezultatih nagradne igre dolžni organizatorju najkasneje v 14 dneh posredovati naslov za posredovanje nagrade in ostale potrebne podatke za prevzem nagrade.

V primeru, da dobitnik zahtevanih podatkov ne posreduje v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do prejema nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade temu izžrebancu. Nagrade se torej v tem primeru ne podeli.

11. Obdavčitev nagrad

Vrednost glavne nagrade je 430,- evrov. Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, kadar njegova vrednost presega 42,00 EUR. Ker glavna nagrada v tej nagradni igri presega zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator za nagrajenca odvedel in plačal akontacijo dohodnine. Organizator bo za  nagrajenca, ki bo prejel in prevzel glavno nagrado, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Akontacija dohodnine se bo obračunala in plačala v skladu z zakonsko določeno davčno stopnjo 25 %, in sicer od maloprodajne vrednosti nagrade, ki predstavlja davčno osnovo. Zaradi prejema nagrade obstaja možnost, da je nagrajenec razporejen v višji dohodninski razred, organizator nagradne igre pa v zvezi s tem ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v vsakokratnih pravilih nagradne igre, kar pomeni, da organizator nima nikakršnih dodatnih obveznosti iz naslova morebitnega doplačila ali vračila dohodnine na podlagi nagrajenčeve letne dohodninske odmere.

Vrednost spremljevalnih nagrad je 20,- evro. Zaradi tega nagrade v nagradni igri niso predmet obdavčitve. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

12. Varovanje osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Vsa vprašanja, vezana na nagradno igro, je mogoče nasloviti na elektronski naslov info@vivi.si.

Sodelujoči organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, s sodelovanjem v nagradni igri dovoljujejo zbiranje in obdelovanje svojih osebnih podatkov za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
  • podelitve nagrad;
  • trženja in promocije.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec v nobenem primeru pridobljenih podatkov ne bo posredoval ali razkrival tretjim osebam razen za potrebe dostave nagrad.

Sodelujoči ima pravico do zahteve popravka, izbrisa osebnih podatkov ali omejitve obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v kolikor je prisoten sum kršitve pravic sodelujočega ali sum kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov info@vivi.si.

13. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali tretje osebe utrpele kot posledico sodelovanja v nagradni igri, ali kot posledico koriščenja nagrade.Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja in električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, na katere nima vpliva (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti predčasno zaključi. O tem mora organizator sodelujoče obvestiti preko pridobljenih elektronskih naslovov. V takem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih, povezanih z nagradno igro, oz. uporabo pravil, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

14. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre, si organizator pridržuje pravico, da iz nagradne igre izključi kršitelje brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance itd.), ali si na drugačen način poskušale pridobiti korist s pomočjo manipulacije.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), bodo iz nagradne igre izključene. Kot kršitev se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in profesionalnih služb z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada, oz. se od nagrajenca zahteva vrnitev že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od nagrajenca zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

15. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Mariboru.

16. Končne določbe

S privolitvijo k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani organizatorja. Pravila začnejo veljati z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev, oz. sprememb pravil in splošnih pogojev, ter se zavezuje, da bo vsako spremembo, oz. dopolnitev sporočil preko elektronske pošte ter objavil na družbenih omrežjih Tedna restavracij.

Top
Vpiši se v Šolo okusov!
Ne jej z usti. Jej z glavo!
Neomejen dostop do Šole.
Neomejen dostop do Kuhinje.
Neomejen dostop do Gostilne.
Neomejen dostop do Chefov.
Neomejen dostop do Potepa.
Neomejen dostop do B®loga.
Težave pri aktivaciji naročnine? Pomagajte si z navodili ali nas kontaktirajte.
Naroči se na Dobre novice!
tedenska mera dobrojedskih informacij, da boste izvedeli več in prvi:
kje, kako, kdaj, zakaj boste radi dobro jedli!