Nagradna igra

Nagradna igra Tedna restavracij (jesen 2022)

Peneča doživetja za goste Tedna restavracij

Teden restavracij v sodelovanju z Radgonskimi goricami s posebno nagradno igro nagrajujemo dobrojedce in dobrojedke, med katere bomo razdelili kar 10 steklenic naravnega penečega vina Pet-Nat Renina.

Teden restavracij praznuje 11 obletnico, zato je potrebno nazdraviti. Radgonske Gorice pa praznujejo kar 171-letnico, zato je potrebno nazdraviti z Zlato radgonsko penino! Veseli nas, ker smo Teden restavracij, največjo slovensko kulinarično akcijo (gibanje!) povezali z najstarejšo slovensko penino!

BorutCvetkovič
Borut Cvetkovič
direktor Radgonske Gorice

”V najstarejši peničarski kleti v Sloveniji, Radgonskih goricah smo ponosni, da smo se Tednu restavracij kot enemu najbolj zanimivih gastronomskih popotovanj pri nas pridružili kot uradni peničar in tako skupaj, preko vrhunskih krožnikov in živahno šumečih kozarcev, z vami in za vas »Ustvarjamo najlepše trenutke«.”

KAKO SODELOVATI?

Preprosto!

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki svoj obisk v eni od sodelujočih restavracij jesenskega Tedna restavracij 2023 rezervirajo s pomočjo rezervacijskega obrazca na spletni strani vivi.si. Za sodelovanje je potrebno pri potrditvi rezervacije odkljukati okvirček, s katerim se strinjate s pravili in splošnimi pogoji nagradne igre.

 

To je vse?

Tako je! Po oddaji izpolnjene rezervacije boste prejeli potrditveno e-sporočilo na spletni naslov, ki ste ga navedli. Ta služi hkrati kot potrditev prijave na nagradno igro. Potem vam ostane samo še …

 

Aha! Še več obveznosti?

Niti najmanj. Potem vam ostane samo še tisto najlepše – obisk Tedna restavracij, ki ste ga elektronsko rezervirali! Ob obisku restavracije zgolj ne pozabite shraniti računa, saj ga boste morali predložiti v primeru, da boste prav vi med srečnimi izžrebanci. Na tak način se bomo izognili “no-show” rezervacijam in zagotovili najboljšo izkušnjo ob obisku za vse.

Radgonske Gorice Pet Nat 0.75L 0181

Želimo vam dober tek in veliko sreče!

10 penečih doživetij za goste Tedna restavracij

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

Podjetje VIVI d.o.o. osebne podatke (ime in priimek ter elektronski naslov) zbira z namenom izvedbe nagradne igre in uporabe v trženjske in promocijske namene. Posameznik lahko prekliče svojo privolitev na elektronskem naslovu info@vivi.si. Svojo privolitev k sodelovanju za opredeljen namen izrazite s privoljenjem v rezervacijskem obrazcu ob oddaji rezervacije za jesenski Teden restavracij 2023.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “10 penečih doživetij za goste Tedna restavracij” (v nadaljevanju “nagradna igra”) je podjetje VIVI d.o.o., Vesnaverjeva ulica 6, 2000 Maribor, ID za DDV SI53555791 (v nadaljevanju “organizator”).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Teden restavracij in Radgonske gorice, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 2. do 22. oktobra 2023.

4. Sodelovanje v nagradni igri

Posameznik, ki želi sodelovati v nagradni igri in se strinja z namenom ter obsegom zbiranja osebnih podatkov, z zapolnitvijo okenca v rezervacijskem obrazcu na spletni strani vivi.si označi strinjanje s pravili in pogoji sodelovanja. Na tak način je izraženo strinjanje z namenom in obsegom obdelave osebnih podatkov ter omogočeno sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovanje osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, oz. z njim poslovno sodelujejo, ter ožjim družinskim članom zaposlenih (zakonec, zunajzakonski partner, partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci, posvojenci, starši in posvojitelji). Navedeni bodo s strani organizatorja izključeni iz nagradne igre.

5. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli tekom nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov info@vivi.si. V tem primeru je sodelujoči izključen iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov po koncu jesenskega Tedna restavracij.

6. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili zapolni okence v rezervacijskem obrazcu na spletni strani vivi.si, odda rezervacijo za obisk katerekoli sodelujočo restavracije in jo nato v rezerviranem terminu obišče.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je nagrajen samo enkrat.

7. Izbor nagrajencev

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, naključno izžrebala deset (10) nagrajencev/-nk. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb opravila v prostorih organizatorja. Nagrajenci/-nke poimensko ne bodo javno objavljeni. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih/-kah bo podpisan s strani vseh članov komisije in izdan v enem izvodu. Na sedežu organizatorja se bo hranil eno leto od zapisa.

8. Nagrade

Vsak nagrajenec bo za nagrado prejel steklenico naravnega penečega vina Pet-Nat Renina.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe. 

9. Obveščanje o nagrajencih

Nagrajenci bodo po zaključku žreba o izboru obveščeni med 23. in 27. oktobrom 2023.

10. Prevzem nagrad

Organizator bo nagrajence o prevzemu nagrade obvestil preko poslanega elektronskega sporočila na elektronski naslov, ki so ga nagrajenci navedli v obrazcu za rezervacijo.

Vsi dobitniki so po prejemu elektronske pošte z obvestilom o rezultatih nagradne igre dolžni organizatorju najkasneje v 14 dneh posredovati naslov za posredovanje nagrade ter fotografijo ali skenirano sliko računa v izbrani sodelujoči restavraciji, s čimer bodo potrdili obisk na Tednu restavracij. 

V primeru, da dobitnik zahtevanih podatkov ne posreduje v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do prejema nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade temu izžrebancu. Nagrade se torej v tem primeru ne podeli. 

11. Obdavčitev nagrad

Vrednost nagrade je 19,49 evrov. Zaradi tega nagrade v nagradni igri niso predmet obdavčitve. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

12. Varovanje osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Vsa vprašanja, vezana na nagradno igro, je mogoče nasloviti na elektronski naslov info@vivi.si.

Sodelujoči organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, s sodelovanjem v nagradni igri dovoljujejo zbiranje in obdelovanje svojih osebnih podatkov za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
  • podelitve nagrad;
  • trženja in promocije.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec v nobenem primeru pridobljenih podatkov ne bo posredoval ali razkrival tretjim osebam razen za potrebe dostave nagrad.

Sodelujoči ima pravico do zahteve popravka, izbrisa osebnih podatkov ali omejitve obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v kolikor je prisoten sum kršitve pravic sodelujočega ali sum kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov info@vivi.si.

13. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali tretje osebe utrpele kot posledico sodelovanja v nagradni igri, ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja in električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, na katere nima vpliva (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti predčasno zaključi. O tem mora organizator sodelujoče obvestiti preko pridobljenih elektronskih naslovov. V takem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih, povezanih z nagradno igro, oz. uporabo pravil, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

14. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre, si organizator pridržuje pravico, da iz nagradne igre izključi kršitelje brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance itd.), ali si na drugačen način poskušale pridobiti korist s pomočjo manipulacije.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), bodo iz nagradne igre izključene. Kot kršitev se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in profesionalnih služb z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada, oz. se od nagrajenca zahteva vrnitev že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od nagrajenca zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

15. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Mariboru.

16. Končne določbe

S privolitvijo k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani organizatorja. Pravila začnejo veljati z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev, oz. sprememb pravil in splošnih pogojev, ter se zavezuje, da bo vsako spremembo, oz. dopolnitev sporočil preko elektronske pošte ter objavil na družbenih omrežjih Tedna restavracij.

Top
Vpiši se v Šolo okusov!
Ne jej z usti. Jej z glavo!
Neomejen dostop do Šole.
Neomejen dostop do Kuhinje.
Neomejen dostop do Gostilne.
Neomejen dostop do Chefov.
Neomejen dostop do Potepa.
Neomejen dostop do B®loga.
Težave pri aktivaciji naročnine? Pomagajte si z navodili ali nas kontaktirajte.
Naroči se na Dobre novice!
tedenska mera dobrojedskih informacij, da boste izvedeli več in prvi:
kje, kako, kdaj, zakaj boste radi dobro jedli!