Teden restavracij, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter slovenski rejci in predelovalci mesa si s skupno promocijo prizadevajo spodbuditi večjo uporabo lokalnih sestavin v slovenskih gostilnah in restavracijah.

Na menijih Tedna restavracij je posebej označeno kakovostno, slovensko, certificirano goveje in perutninsko meso iz sheme ”izbrana kakovost – Slovenija”. S tem znakom so označeni pridelki in izdelki, ki so pridelani in predelani v Sloveniji ter so deležni dodatnih, strožjih kontrol. Bolj jasno, predvsem pa poenoteno, je sporočilo o lokalnem poreklu.

Pomladni Teden restavracij z označbo ”izbrana kakovost – Slovenija” izpostavlja kakovost perutninskega in govejega mesa. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pripravili sistem kakovosti, ki tudi gostincem pomaga najti najkakovostnejše vzreditelje mesa v Sloveniji, kar je poenoteno s poslanstvom Tedna restavracij, ki spodbuja trajnostne pristope in uporabo lokalnih kakovostnih sestavin.

Več o shemi ”izbrana kakovost – Slovenija

tr spletni banner 3

”Izbrana kakovost – Slovenija”

Zagotovilo za poreklo, kakovost in nadzor

Slovenski pridelovalci in predelovalci hrane ter trgovci se zavedajo, da je jasna informacija o izvoru surovin za potrošnika zelo pomembna. Prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov je lažje tudi zaradi sheme kakovosti ”izbrana kakovost”.

”Izbrana kakovost” je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi. Te se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. Z označbo »izbrana kakovost – Slovenija« so označeni pridelki in izdelki, ki so pridelani in predelani v Sloveniji ter so deležni dodatnih, strožjih kontrol. Bolj jasno, predvsem pa poenoteno, je sporočilo o lokalnem poreklu.

Znak ”izbrana kakovost – Slovenija” zagotavlja slovensko pridelavo in predelavo; kakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih transportnih poti, omejenega časa transporta, visoko kakovostno krmo ter izpolnjevanje posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali, kot tudi v postopkih predelave in redno kontrolo v obratih pridelovalcev in predelovalcev, ki jo opravljajo neodvisni certifikacijski organi.

Več o sistemu kontrol

TR Galerija okusov 30

Teden restavracij 2024

Vedno več živil s certifikatom kakovosti

V shemo »izbrana kakovost« se postopoma vključujejo različni sektorji slovenskega kmetijstva in živilskopredelovalne industrije. Na policah trgovin tako zlahka najdemo mleko in mlečne izdelke, sveže perutninsko in goveje meso, nekaj svinjskega mesa ter sadje z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Specifikacije

Za vsak sektor posebej je sprejeta in uradno objavljena specifikacija za shemo kakovosti »izbrana kakovost«, ki jo je predlagal posamezni sektor. V specifikacijah so natančno določeni kriteriji, dodatni pogoji, zahteve in sistem nadzora, ki jih morajo izpolnjevati vsi deležniki v dobavni verigi: pridelovalci, rejci in predelovalci, v nekaterih sektorjih tudi trgovine.

Uradno sprejete in potrjene specifikacije

 

tr spletni banner 1

”Izbrana kakovost – Slovenija”

Certificiranje

Pridelovalci in predelovalci se lahko certificirajo individualno ali skupinsko, zato skupinski certifikat vsebuje prilogo s seznamom vseh članov skupine, ki je certificirana. Predelovalni obrati lahko imajo lasten certifikat tudi za predelavo, kot je to na primer v mlekarnah.

Z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija« so označeni proizvodi tistih pridelovalcev in  predelovalcev, ki izpolnjujejo vse zahteve iz posamične specifikacije in so prejeli certifikat za shemo izbrana kakovost.

Za lažje preverjanje certifikatov vseh shem kakovosti je na voljo spletni iskalnik »Evidence shem kakovosti«, kjer je možno iskanje po številki certifikata, nazivu oziroma imenu in priimku nosilca certifikata oziroma člana skupine, pa tudi po vrsti sheme kakovosti in proizvodih. S klikom na »prenesi certifikat« je možen tudi izpis certifikatov in prilog.

Spletni iskalnih evidence shem kakovosti

tr spletni banner 4

”Izbrana kakovost – Slovenija”

Nadzor

Za zagotovitev izpolnjevanja vseh predpisanih zahtev v specifikaciji izvajajo pridelovalci oziroma rejci in predelovalci prvi nivo nadzora že sami. Poleg tega jih dodatno nadzorujejo neodvisni certifikacijski organi, ki proizvajalcem v primeru izpolnjevanja vseh pogojev izdajo certifikat. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa izvaja uradni nadzor.

 

tr spletni banner 2

”Izbrana kakovost – Slovenija”

Dodatne informacije:
Gostinci, označite meso “izbrana kakovost – Slovenija”
Naša super hrana

TR mail podpis 2 2024

Teden restavracij 2024 – partnerji

Tags: , , , , , , ,