Združenje družinskih vinogradnikov – vinarjev Slovenije poziva Vlado k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic epidemije corona virusa, s konkretnimi predlogi, ki bi sektorju omogočili preživetje

Spoštovana ministrica ga. Pivec,
spoštovani predsednik vlade g. Janša in ostali člani vlade,

pred nami so hudi časi. Z razglašeno epidemijo in ukrepi, ki jih vlada sprejema, da bi širjenje corona virusa čim bolj omejila, se rešuje življenja in vinarji se tega, tako kot vsi ostali, dobro zavedamo, zato ukrepe spoštujemo in podpiramo. 

Podobne ukrepe sprejemajo države okoli nas in po vsem svetu, zato bi radi opozorili tudi na drugo plat medalje, ki bo svoje zobe začela kazati šele kasneje, posledice pa bomo čutili še dolgo po tem, ko izredni ukrepi ne bodo več potrebni. 

zdvvs znak final 2

Vinarski sektor je in bo en tistih, ki so najbolj na udaru zaradi posledic ukrepov potrebnih za zajezitev epidemije corona virusa in sicer:

 • zapirajo se gostinski objekti na vseh vinskih trgih, kar vodi v takojšnjo prekinitev potrošnje,
 • tuji kupci ne naročajo oz. odpovedujejo ali prelagajo že potrjena naročila,
 • zaustavlja se turizem, tako doma kot v tujini,
 • odpovedane ali preložene so vse domače in mednarodne sejemsko promocijske aktivnosti,
 • otežene so transportne poti in pretok blaga.

Po domače povedano, potrošnje vina praktično skorajda ni več.

Glede na trenutno situacijo je pričakovati velike težave najmanj do jeseni, ko upamo, da se bo življenje povrnilo v normalne tirnice. Vsaj do takrat, morda še dlje, ne bo pošiljanja blaga na tuje trge, tako domači trg kot tudi tuji trgi si bodo morali od krize opomoči in samo upamo lahko, da bo to potekalo relativno hitro. 

Denarnih prilivov pred koncem leta oz. pred začetkom novega leta tako sploh ne moremo pričakovati. Za ponovno stabilizacijo tržišča in povrnitev v »normalno delovanje« pa ocenjujemo, da bo potrebno najmanj leto dni, če ne dve ali več. 

Prosim, ne pozabite, da se narava kljub epidemiji in sprejetim omejevalnim ukrepom ne bo ustavila. Čez manj kot 6 mesecev nas čaka nova trgatev in z njo nov pridelek. 

Ker so časi, ki so pred nami, za vinarski sektor eni najslabših do sedaj, vladi in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagamo nekaj ukrepov, ki bi nam pomagali te hude čase vsaj preživeti. 

 

Predlagani ukrepi: 

1. Ena ključnih težav bo, kako obdržati likvidnost pri zmanjšanih (če ne celo zaustavljenih) denarnih prilivih, zato predlagamo: 

 • takojšnji moratoriji na vse kreditne obveznosti, popolno zamrznitev plačevanja obrokov in obračunavanja obresti za čas trajanja epidemije in še 12 mesecev po tem, 
 • enostavno in hitro odobravanje revolving/premostitvenih kreditov za financiranje zalog oz. plačila repromateriala, 
 • subvencioniranje ali znižanje zavarovanj, 
 • oprostitev plačevanja prispevkov in davkov za kmete in njihove zaposlene za čas trajanja epidemije in še vsaj 6 mesecev po tem, 
 • nadomestitev dela izpadlih dohodkov kot pavšalna enkratna nepovratna pomoč za male vinarje, ki davke plačujejo po KD in povrnitev dela dohodkov za manjša podjetja in zasebnike iz vinarske panoge, ki vodijo knjigovodstvo. 

2. Druga ključna težava bo zaščita vinogradov, zato predlagamo: 

 • organizacijo pravočasne nabave in zadostne zaloge fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v izogib pomanjkanju in škodi zaradi neustrezne zaščite, saj se s težavami v verigi dostav znajdemo v situaciji, da ne bomo uspeli zaščititi naših vinogradov/pridelka. Vsi vemo, da lahko eno samo nepravočasno škropljenje ogrozi celoten pridelek letnika 2020. 
 • odobritev možnosti nakupa FFS tudi v tujini, brez omejitev in potrebe po dodatnih dovoljenjih, v kolikor zaloge v Sloveniji ne bi zadoščale. 
 • uvedbo subvencij ali subvencioniranih brezobrestnih posojil za nakup FFS in gnojil. Zaradi upada prilivov namreč obstaja tveganje, da ne bomo imeli sredstev za nakup FFS za ustrezno zaščito vinogradov. 

3. Težava, s katero se bomo vinarji sigurno soočali je, kam uskladiščiti viške vina pred novo trgatvijo, saj se glede na zaustavitev potrošnje pričakuje, da bo letnik 2019 jeseni pretežno še v kleteh, zato predlagamo organiziranje možnosti skladiščenja vina manjšim proizvajalcem, da se omogoči izvedba trgatve 2020. 

Izrecno PROTI smo sprejemanju ukrepov, kot je zelena trgatev v tem trenutku in tega ne podpiramo, saj je to res izhod v sili, ki pa ima nepopravljive posledice, saj vinar dokončno ostane brez pridelka, ki bi ga lahko prodal, ko se razmere na trgu izboljšajo. Za tak drastičen ukrep je časa do avgusta in ga je nesmiselno sedaj sprejemati. Sredstva, ki bi bila temu namenjena, se lahko bolj smotrno uporabijo za vse do sedaj naštete predlagane ukrepe. 

4. Velike težave so, že pred razglasitvijo epidemije, nastale tudi na področju promocije vina tako na ciljnih trgih kot na tretjih trgih. Preložene ali odpovedane so vse pomembne mednarodne sejemske in promocijske aktivnosti. Najpomembnejši mednarodni sejmi, med njimi Prowein in Vinitaly so bili preloženi zadnji trenutek, ko je bila večina plačil za zakup sejemskega prostora in servisne storitve že izvršenih. Na tem mestu se srečujemo z dvema težavama: izpad promocijskih aktivnosti in založitve sredstev, zato predlagamo sledeče ukrepe: 

 • začasna sprememba uredbe o ureditvi trga z vinom, ki bo omogočila letos izplačilo že plačanih upravičenih stroškov za aktivnosti, ki so bile preložene na naslednje leto in bodo izvršene v naslednjem obračunskem obdobju (med 1.6.2020 in 31.5.2021). To so predvsem predplačila za Prowein 2020 in Vinitaly 2020, saj je Prowein prestavljen na naslednje leto, Vinitaly pa zaenkrat na junij 2020, vendar bo o njegovi dokončni potrditvi ali prestavitvi na naslednje leto vodstvo sejma ponovno odločalo v začetku maja; 
 • zamrznitev vseh neizvedenih planiranih aktivnosti iz programov promocije na tretjih trgih ter možnost njihovega prenosa na druge trge in druge aktivnosti; 
 • izjemna odprava min. praga 60 % realizacije za programe promocije na tretjih trgih za letos odobrene programe. 

5. Zaradi omejitve socialnega življenja prosimo tudi za podaljšanje vseh rokov za oddajo vlog za javne razpise, ki potekajo v tem času, vsaj na razumen čas po koncu epidemije, pa tudi za razumno podaljšanje rokov. Predlagamo tudi podaljšanje rokov za obnove vinogradov in krčenje parcel za eno leto, saj zaradi nujnih omejitev delo ne poteka kot bi moralo. 

V vinarskem sektorju pričakujemo hujše gospodarsko stanje kot v času finančne krize 2009-2011. Takrat so trgi postopoma padali v krizo in tudi različno hitro premagovali krizo, tako da je bilo vedno nekje možno poslovati, pa čeprav je bila ekonomija počasnejša. Poleg tega takrat azijski trgi niso občutili finančne krize, tako da smo lahko izgube na zahodnih trgih kompenzirali s prodajo na vzhod. 

Tokrat pa je kriza prizadela vse naenkrat. Na večini naših izvoznih trgov se soočamo z enako situacijo kot doma: ohromitev socialnega življenja in izredna ustavitev potrošnje. Luknja je velika povsod! Ni trga, kjer bi lahko iskali zasilno rešitev ali plan B. Pri finančni krizi 2009-2011 se je upočasnitev potrošnje razporedila med trge in v času, zato smo udarec občutili omiljen in na daljše obdobje. Tokrat se vsa zaustavitev povsod dogaja naenkrat. Pričakujemo, da bodo tako prodaja kot prilivi popolnoma blokirani kar nekaj mesecev, počasno in postopno stabilizacijo trgov pričakujemo šele v drugi polovici 2021 ali 2022, zato so ukrepi NUJNI in to TAKOJ. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot naše resorno ministrstvo ter Vlado RS pozivamo, da tudi z ukrepi za pomoč ne čaka, ampak odreagira takoj, da bo vinarski sektor v Sloveniji sploh lahko preživel. 

Hvala in lep pozdrav, 

Združenje družinskih vinogradnikov – vinarjev Slovenije 

Tags: , , , , , , , , , ,